Trường Mầm Non Đại Xuyên
Hoạt Động Ngoại Khóa

Hoạt Động Ngoại Khóa

Nội dung chuyên sâu, phù hợp trình độ trẻ từ 3 - 5 tuổi, phù hợp với chương trình học tại trường...
Tiếng anh tiểu học 6-10 tuổi

Tiếng anh tiểu học 6-10 tuổi

Nội dung chuyên sâu, phù hợp trình độ trẻ từ 6 - 10 tuổi, phù hợp với chương trình học tại trường...
Tiếng anh thiếu niên 10-15 tuổi

Tiếng anh thiếu niên 10-15 tuổi

Nội dung chuyên sâu, phù hợp trình độ trẻ từ 11 - 15 tuổi, phù hợp với chương trình học tại...
Liên hệ với nhà trường